Tekeekö elohopea linnuista homoja?

Elohopeapitoista ravintoa syövät lintukoiraat osoittavat ”yllättävää” homoseksuaalista käyttäytymistä.

tiistai 7. joulukuuta 2010 teksti Christine Dell'Amore, National Geographic News

Hiljattain tehdyssä kokeessa vankeudessa eläville valkoiibiksille syötettiin elohopeapitoista ravintoa. Moni metallille altistuneista koiraista valitsi kumppanikseen toisen koiraan, ja ”nämä parit tekivät kaikkea sitä mitä heteroseksuaalinenkin pari tekisi”, sanoo tutkimusta johtanut riistaekologi Peter Frederick Floridan yliopistosta. ”Ne rakensivat pesän, parittelivat ja pysyttelivät kuukauden ajan yhdessä pesällä vaikka siinä ei munia ollutkaan – koko hoito siis.”

Luonnonvarainen valkoiibis – joka on yksi Floridan Evergladesin yleisimmistä lintulajeista – saa päivittäin elimistöönsä elohopeaa ravinnostaan, joka koostuu äyriäisistä ja muista pienistä selkärangattomista. Saaliseläimiin kertyy elohopeaa, jota on tihkunut pitkän aikaa Evergladesiin esimerkiksi jätteenpolton seurauksena.

Viime aikoina säädetyt päästörajoitukset ovat ”vähentäneet rajusti” saastumista, sanoo Frederick. Siitä huolimatta uusi tutkimus osoittaa, että iibikset kokevat ”melko vakavia lisääntymisongelmia jo alhaisilla tasoilla”.

Myrkytetyt saavat vähemmän poikasia

Viisi vuotta kestäneen kokeen aikana Frederick ja hänen kollegansa Nilmini Jayasena jakoivat 160 nuorta, vankeudessa elänyttä valkoiibistä neljään ryhmään, joissa kaikissa oli yhtä monta koirasta ja naarasta. Tutkimusjakson aikana koiraat ja naaraat saivat itse valita kumppaninsa, mikä oli tutkimuksen tekijöiden mukaan ensimmäinen kerta tällaisissa kokeissa. ”Kaikissa muissa lintujen lisääntymistä koskevissa kokeissa yksi koiras ja yksi naaras oli teljetty samaan häkkiin”, sanoo Frederick.

Kolme neljästä ryhmästä sai ravintoa, joka sisälsi joko vähän, kohtalaisesti tai paljon elohopeaa luonnossa esiintyvän vaihtelun mukaisesti. Neljäs ryhmä oli kontrolliryhmä, jonka ravinto ei sisältänyt elohopeaa. Homoseksuaaliset kontaktit lisääntyivät kaikissa kolmessa elohopearyhmässä. Käyttäytyminen johti poikasmäärän pienenemiseen 13–15 prosentilla kontrolliryhmään verrattuna. Metalli vaikutti myös heteroseksuaalisiin pareihin. Kaiken kaikkiaan elohopealle altistuneiden naaraiden poikastuotto oli 35 prosenttia pienempi kuin kontrolliryhmän.

Elohopean ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välisiä biologisia mekanismeja ei ole vielä täysin selvitetty, Frederick lisää. Elohopea tiedetään aineeksi, joka häiritsee luonnollisen estrogeenin toimintaa joko jäljittelemällä sitä tai estämällä sen tuotannon. Tässä tapauksessa sille altistuneet koiraat tuottivat kontrolliryhmän lintuihin verrattuina enemmän estrogeeniä kuin testosteronia.

Vaikka hormonit voivat vaikuttaa seksuaalikäyttäytymiseen, sen paremmin estrogeeni kuin testosteronikaan eivät yleensä yksin vaikuta linnun parinvalintaan. Havainto saa Peter Frederickin arvelemaan, että linnun altistuminen elohopealle sukupuolisen kehittymisensä aikana saattaa vaikuttaa asiaan.

Elohopea on yhä arvoituksellinen aine

Tutkimukseen ja elohopean vaikutuksiin liittyy edelleen monta avointa kysymystä, Frederick varoittaa. Ryhmän rahoitus ei esimerkiksi riittänyt sen tutkimiseen, lopettaisiko elohopean poistaminen lintujen ruokavaliosta niiden homoseksuaalisen käyttäytymisen. ”Minä luulen kuitenkin, että mikään näkemistämme vaikutuksista ei todennäköisesti ole pysyvä”, sanoo Frederick. Yleensä elohopea kulkeutuu pois linnusta muutaman viikon kuluessa, mikäli altistuminen ei ole jatkuvaa.

Peter Frederick korostaa myös sitä, että tutkimuksen tuloksia ei pidä käsittää koskemaan myös ihmisiä.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...