Suuri maanalainen kaupunki löytyi Kappadokiasta Turkista

Uusien asuintalojen rakennushanke paljasti ehkäpä suurimman pakopaikan, joka koskaan on löytynyt Kappadokiasta. Maanalainen piilo on tarjonnut suojan tuhansille ihmisille kriisiaikoina.

tiistai 21. huhtikuuta 2015 teksti Jennifer Pinkowski

Maanalainen kaupunki löytyi bysanttilaiselta ajalta periytyvän vuorilinnoituksen alta Nev?ehiristä, joka on samannimisen maakunnan pääkaupunki. Löytö juontaa juurensa varhaiselta bysanttilaiselta ajalta.

Kappadokia: Salaperäinen löytö vielä arvailujen varassa

Luolajärjestelmä on yhä suurimmaksi osaksi tutkimatta, mutta tähän mennessä saadut tulokset viittaavat siihen, että se suuruudeltaan ja luonteeltaan mahdollisesti on samankaltainen kuin Derinkuyu, joka on tähän mennessä suurin Kappadokiasta esiin kaivettu maanalainen kaupunki. Derinkuyussa on saattanut asua 20 000 ihmistä.

Samoin kuin Derinkuyu myös nyt löydetty luolajärjestelmä näyttää olleen suuri, omavarainen kompleksi ilmastointikuiluineen ja vesikanavineen. Kun vaara uhkasi, Kappadokian asukkaat vetäytyivät maan alle, tukkivat piilopaikkaan johtavat tunnelit pyöreillä kiviovilla ja eristäytyivät kotieläimineen ja ruokatarvikkeineen luoliin, kunnes vaara oli ohi.

Katso video, joka esittää laserkeilauksista saatujen tulosten pohjalta, millaisia toisiinsa yhdistettyjä käytäviä ja huoneita maanalaisessa kaupungissa on. Videon on antanut käyttöön Nev?ehirin kunta.

Kuinka suuri kaupunki on?

Nev?ehirin yliopiston geofyysikot ovat mitanneet neljän kilometrin pituisen alueen järjestelmällisesti geofyysisen vastusmittauksen ja seismisen tomografian avulla. 33:n toisistaan riippumattoman mittaustuloksen perusteella he arvioivat kaupungin kokonaispinta-alaksi noin 460 000 neliömetriä.

Tutkimukset viittaavat myös siihen, että maanalaiset käytävät saattavat ulottua jopa 113 metrin syvyyteen. Jos se pitää paikkansa, vasta löydetty kaupunki voi olla kolmanneksen suurempi kuin Derinkuyu.

Maanalaisen kaupungin tarkkaa pinta-alaa ei kuitenkaan vielä varmasti tiedetä, korostaa Murat Gülyaz, joka on Nev?ehirin museon johtaja ja joka arkeologina johtaa tutkimustyötä. ”Tällä hetkellä sitä ei ole mahdollista sanoa. Ottaen kuitenkin huomioon kaupungin sijainnin, puolustusrakennelmat ja veden läheisyyden, on erittäin todennäköistä, että se kattaa hyvin laajan alueen.”

Mikä on Kappadokia?

Kappadokia on Keski-Turkissa sijaitseva alue. Se tunnetaan niin sanotuista keijukaisten savupiipuista – satumaailman mieleen tuovista erikoisista kalliomuodostelmista –, kalliokirkoista ja maanalaisista kaupungeista, joita sikäläiset asukkaat ovat louhineet kallioon tuhansien vuosien ajan.

250 piilopaikkaa, joita asukkaat ovat käyttäneet paetessaan Kappadokian valloittajia, on louhittu tuffikiveen. Tuffi on pehmeää kiveä, joka koostuu jähmettyneestä vulkaanisesta tuhkasta ja pölystä.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...