Kuinka yhden lapsen politiikkaa valvotaan??

Kiinan yhden lapsen politiikka koskee vain osaa väestöstä.

tiistai 7. toukokuuta 2013

Yhden lapsen politiikkaa ei noudateta samalla lailla koko Kiinassa.

Alkuvuosina sitä sovellettiin vain kaupunkilaisiksi rekisteröityjen henkilöiden kohdalla, ja voimaantulonsa aikoihin vuonna 1980 se koski vain noin viidennestä koko väestöstä. Käytännössä useimmat kiinalaiset ovat kaiken aikaa saaneet tehdä kaksi lasta. Maaseudun asukkaat saavat yleensä luvan toiseen lapseen erityisistä syistä, joista yleisimmät ovat ensimmäisen lapsen syntyminen tyttönä tai vammaisena.

Tärkein syy siihen, että yhden lapsen politiikkaa ei ajeta yhtä voimakkaasti kaikkialla, on se, että väestö arvostaa taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista syistä poikalapsia enemmän kuin tyttölapsia ja vastustaisi rajoituksia liian voimakkaasti. Mikäli pari saa toisen lapsen luvatta, heille voidaan määrätä sakkoja, mikä puolestaan johtaa siihen, että lapsia piilotellaan viranomaisilta.

Piiloteltavat lapset ovat yleensä tyttöjä, joita pariskunnat ovat saaneet yrittäessään tehdä poikalapsia. Köyhässä perheessä lapsen rekisteröimättä jättäminen voi kuitenkin merkitä sitä, että lapsi ei pääse kouluun eikä terveyden- tai sairaanhoidon piiriin. Hyvin toimeentuleva perhe taas voi ostaa lapselleen sekä koulutusta että terveyttä, sillä molempia on kyllä Kiinassa tarjolla runsaasti yksityisellä puolella.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...