Maailman tuulet heikkenevät

Uuden tutkimuksen mukaan pintatuulennopeudet heikkenevät kaikkialla maailmassa. Muutos saattaa osaltaan johtua uusista pensaista ja puista, jotka pysäyttävät ilman liikkeen.

tiistai 19. lokakuuta 2010 teksti Ker Than, National Geographic News

Pintatuulet heikkenevät kaikkialla maailmassa, kertoo uusi tutkimus. Kumma kyllä, syyllisiä eivät ilmeisesti olekaan uudet rakennukset vaan uudet puut.

Heikommat tuulet – mikäli sellaisia havaitaan myös yläilmoissa – saattavat vaikuttaa ilmansaasteiden leviämiseen mutta eivät välttämättä aiheuta tuulivoimateollisuudelle päänsärkyä, sanovat asiantuntijat.

Äskettäin Nature Geoscience -aikakauslehdessä julkaistu tutkimus perustuu yli 800 maasääaseman lähes 30 vuoden tuulennopeustietojen analyyseihin. Valtaosa tiedoista on pohjoiselta pallonpuoliskolta, missä tuulennopeuksia on mitattu luotettavasti jo pitkään.

Pohjoisen pallonpuoliskon keskileveysasteilla maa-alueiden vuotuinen keskituulennopeus on tutkimuksen mukaan pudonnut lähes 15 prosentilla noin 4,6 metristä sekunnissa noin 4 metriin sekunnissa.

Tutkimusryhmän mukaan myös eteläisen pallonpuoliskon tuulennopeuksien voidaan olettaa laskeneen. Maapallon eri alueiden tuulet liittyvät toisiinsa, joten keskituulennopeus ei voi pudota yhdellä alueella ja nousta toisella – Australiasta saadut mittaustulokset hidastuvista pintatuulista saattavat tukea tätä hypoteesia.

Jos korkeammalla puhaltavien tuulten nopeudet putoavat samaan malliin, sillä voi olla vaikutusta ilmakehän saasteiden ja jopa tuulen mukana liikkuvien siementen leviämiseen, sanoo tutkimusta johtanut ranskalaisen ilmasto- ja ympäristötutkimuslaboratorion (LSCE) tutkija Robert Vautard. ”Emme väitä, että se olisi hyvä tai huono asia”, hän lisää. ”Me vain havainnoimme asiaa ja yritämme selvittää sitä.”

Tuulipalapeli pahasti kesken

Eniten tuuli on hidastunut alueilla, joiden kasvillisuus on lisääntynyt 30 vuodessa eniten, mikä voisi tutkijaryhmän mukaan viitata siihen, että puut ja pensaat toimivat kyseisillä alueilla tuulenmurtajina.

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa kasvillisuuden lisääntyminen on johtunut uudelleenmetsityksistä. Venäjällä ja muualla Euraasiassa puiden kasvupyrähdys johtunee Neuvostoliiton romahduksen jälkeen hylätyn viljelysmaan luonnollisesta metsittymisestä, sanovat tutkijat.

Metsien kasvu selittää kuitenkin tutkimuksen mukaan vain noin 60 prosenttia tuulennopeuden pudotuksesta. Ilmaston lämpenemisestä johtuvat ilman kierron muutokset saattavat olla lopun hidastumisen taustalla, mutta varmuuden saamiseksi tarvitaan Vautardin mukaan lisätutkimuksia.

”Tässä vaiheessa meillä on vasta palapelin yksittäisiä palasia”, hän lisää. ”Emme ole onnistuneet selvittämään ilmiön syitä tyhjentävästi.”

Indianan yliopiston ilmakehätutkija Sara Pryor, joka ei itse osallistunut tutkimukseen, varoittaa yhdistämästä tuulennopeuden muutoksia ja ilmastonmuutosta hätäisesti toisiinsa.

”Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia sen suhteen, kuinka tulkitsemme tuuliympäristöön liittyviä tutkimuksia”, Pryor kirjoitti sähköpostissa.

”Tämäntyyppinen tutkimus on vielä lapsenkengissä, ja saattaa kulua vielä vuosia, ennen kuin pystymme sanomaan jotain konkreettista tuuliympäristöjen muutoksista lämpimämmässä maailmassa.”

Epävarmaa on myös se, hidastuvatko pintatuulennopeudet myös tulevina vuosikymmeninä. Asia riippuu siitä, mikä tekijä vaikuttaa niihin eniten.

”Jos tärkein syy on viljelysmaiden hylkääminen Euraasiassa, en odota nopeuksien enää suuremmin putoavan”, sanoo tutkimuksen johtaja Robert Vautard viitaten siihen, että Neuvostoliiton hajoamisesta johtuneet muutokset ovat jo takana päin.

”Jos tärkein tekijä taas on ilmastonmuutos, niin se on kokonaan toinen juttu.”

Kaiken yllä tuulivoimaa?

Jos myös ylempien korkeuksien tuulennopeuksien havaitaan hidastuvan, sillä voi olla vaikutuksia tuulivoiman tuotantoon, koska useimmat tuulimyllyt pyörivät korkealla maanpinnan yläpuolella, sanovat tutkijat.

Toistaiseksi tutkimustulokset eivät kuitenkaan hätkähdytä Yhdysvaltain tuulivoimateollisuuden liiton sähkönsiirtoasioista vastaavaa Michael Gogginia.

”On rauhoittavaa tietää, että tuulenvoimakkuuksiin perehtyneet asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tuulet eivät ole hidastuneet niillä korkeuksilla, joissa suurin osa nykyaikaisista tuuliturbiineista toimii”, kirjoitti Goggin sähköpostissaan.

”Siksi myöskään tuulivoiman tuotannossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, eikä sellaista ole odotettavissakaan.”

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...