Valtatie saattaa halkaista Serengetin

Tiesuunnitelman vastustajien riemu saattoi olla ennenaikaista. Villieläimet ovat joidenkin asiantuntijoiden mukaan edelleen vaarassa.

torstai 30. kesäkuuta 2011 teksti Ker Than, National Geographic News

Tansania aiheutti kansainvälistä kohua viime vuoden elokuussa ilmoittaessaan suunnitelmista rakentaa 53-kilometrinen valtatieosuus, joka kulkisi Serengetin kansallispuiston läpi ja saattaisi siten häiritä yli miljoonan gnun vuotuista vaellusta. Tie voisi myös tarjota salametsästäjille helpomman pääsyn puistoon.

Maailmanperintökohteeksi nimetty kansallispuisto on maailman suurin suojeltu ruohostoalue ja savanniekosysteemi, jossa elää lisäksi seepralaumoja, leijonien, gepardien ja hyeenojen kaltaisia petoja sekä yli 450 lintulajia.

Tieto tiehankkeen hylkäämisestä synnytti viime viikolla koko joukon optimistisia otsikoita tyyliin Serengetin valtatiehanke jäihin ja Voitto luonnonsuojelijoille.

Kun Tansanian virallista lausuntoa lukee tarkemmin, se synnyttää kuitenkin lähinnä kysymyksiä eikä ilonkiljahduksia. Luontoväkikään ei ole yhtä mieltä siitä, onko suunnitelma hylätty lopullisesti vai ei.

Ristiriitaisia viestejä

Tansanian virallinen tiedonanto julkaistiin viime viikolla osoitettuna YK:n maailmanperintökeskukselle Pariisiin. Teksti antoi sen vaikutelman, että maan hallitus hylkäsi hankkeen ja lupasi, että "ehdotettu tie ei halkaise Serengetin kansallispuistoa".

Osa mediasta ja suojelujärjestöistä tulkitsi kirjeen julistukseksi kaupallisen tiehankkeen hylkäämisestä mutta myös merkiksi siitä, että Tansania on halukas kehittämään vaihtoehtoista suunnitelmaa: tien rakentamista puiston etelärajan ulkopuolelle sivuun gnuvaelluksen reitiltä.

Kirjeessä sanotaan, että "Serengetin kansallispuiston poikki kulkeva 53 kilometrin osuus pysyy soratienä, ja sen hoidosta vastaa edelleen TANAPA (Tanzania National Parks) ensisijaisesti matkailun ja hallinnon tarpeisiin kuten tähänkin asti".

Moni luonnonsuojelija pitää tiedotetta ristiriitaisena. Yhtäältä "tie ei halkaise kansallispuistoa", mutta toisaalta puistoin "poikki kulkeva" maantie pysyy soratienä.

Joidenkin mielestä "poikki kulkeva" tie viittaa olemassa olevaan, heikkokuntoiseen sisääntulotiehen, joka kulkee puiston poikki itä-länsisuunnassa. Kyseinen tie on nykyisin sallittu kaupallisille ajoneuvoille vain erikoisluvalla. Lisäksi jotkut asiantuntijat ovat huomauttaneet, että nykyinen tie on lähinnä vain maapohjainen tie, joten se ei voi "pysyä soratienä".

Hallitus saattaa kaavailla kyseisen tien parantamista tai leventämistä puiston tarpeisiin, mutta tässä suhteessa kirje on epäselvä.

National Geographic News on tieasiaan liittyen yrittänyt saada yhteyttä Tansanian hallitukseen siinä kuitenkaan onnistumatta.

Safariyrittäjä Anne Kent Taylor sanoo olleensa innoissaan kuullessaan kirjeestä ensi kerran, mutta into laimeni hänen lukiessaan sen itse.

"Ongelmallisin ilmaus on 'poikki kulkeva'", hän sanoo. "Leveämpi tie, joka kulkisi puiston poikki idästä länteen, vaikuttaisi varmastikin vaelluksiin ... On positiivista, että he sanovat sitä hoidettavan matkailun eikä kaupallisen liikenteen käyttöön, mutta tosiasiassa käyttöä on vaikea valvoa tien rakentamisen jälkeen", sanoo Taylor.

Tie halki "kaikkien Afrikan"

"Se ei koske koko Afrikkaa, ei edes suurinta osaa Afrikasta ... Mutta se koskee kaikkien kuvaa Afrikasta", sanoo yhdysvaltalaisen Duke-yliopiston suojeluekologi Stuart Pimm, jonka blogiin voit tutustua osoitteessa Serengetin tuhon tie.

Tiehankkeen virallisena tavoitteena on kohentaa Tansanian taloutta yhdistämällä eristyneet ja köyhät, puiston ulkopuoliset Serengetin kylät idässä sijaitsevaan Arushan kaupunkiin sekä lännessä sijaitsevaan Victoriajärveen ja naapurivaltioihin.

Osa luonnonsuojelijoista kuitenkin epäilee todellisen motiivin liittyvän kaivostoimintaan tai rautatien pohjatöiden tekemiseen.

Onko Serengetin valtatie väistämätön?

Luonnonsuojelija David Blanton pitää maantien parantamista – päällystetyn tai päällystämättömän, puiston alaisuudessa tai ei – joka tapauksessa pahempien ongelmien juurena.

"Halu käyttää sitä tietä kasvaa tulevaisuudessa", sanoo yhdysvaltalaisen Serengeti Watch -kansalaisjärjestön johtajistoon kuuluva Blanton. "Kun sillä alkaa kulkea rahtiliikennettä, maaperä ei kestä sitä ja on päällystettävä."

Serengetin kansallispuisto on Blantonin mukaan esimerkkitapaus muille maailman luonnonihmeille, esimerkiksi Galápagossaarille ja Costa Rican sademetsille, jotka kohtaavat samanlaisia talouskehityksen ja luonnonsuojelun välisiä ristiriitoja.

"Koska kyseessä on Serengeti, siitä tulee vertauskuva ja malli korvaamattoman perinnön kohtelulle kaikkialla maailmassa", sanoo Blanton.

"Jos emme pysty suojelemaan Serengetiä, niin mitä sitten?"

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...