Uutta tietoa Stonehengen yhteisöstä

Näidenkin siirtolaisten voi kuvitella nähneen Stonehengen ja kenties jopa auttaneen sen rakentamisessa, mutta sen käyttäjistä saatiin vähän aikaa sitten merkittävää uutta tietoa. Sheffieldin yliopiston Mike Parker Pearsonin ja viiden muun ryhmänjohtajan vuodesta 2003 vetämä ja National Geographicin tukema Stonehenge Riverside -projekti on keskittynyt Stonehengen lähiympäristössä tehtäviin kaivauksiin. Hankkeessa on perehdytty laajaan, läpimitaltaan noin 450-metriseen vallin ja ojan yhdistelmään, joka tunnetaan nimellä Durrington Walls.

tiistai 3. marraskuuta 2009

Näidenkin siirtolaisten voi kuvitella nähneen Stonehengen ja kenties jopa auttaneen sen rakentamisessa, mutta sen käyttäjistä saatiin vähän aikaa sitten merkittävää uutta tietoa. Sheffieldin yliopiston Mike Parker Pearsonin ja viiden muun ryhmänjohtajan vuodesta 2003 vetämä ja National Geographicin tukema Stonehenge Riverside -projekti on keskittynyt Stonehengen lähiympäristössä tehtäviin kaivauksiin. Hankkeessa on perehdytty laajaan, läpimitaltaan noin 450-metriseen vallin ja ojan yhdistelmään, joka tunnetaan nimellä Durrington Walls. Vajaat kolme kilometriä Stonehengestä koilliseen sijaitseva Durrington tunnettiin jo vuonna 1812, ja siellä tehtiin kaivauksia 1960-luvulla ennen tienrakennustöiden alkamista. Eroosio ja maankäyttö ovat sittemmin sotkeneet muinoin näyttävän rakenteen, joka muodostui aikoinaan jopa 30 metriä leveistä ja kolme metriä korkeista valleista.

Valtavan vallin kupeessa oli kolme pyöreää puurakennelmaa, joista kertovat tolppien jälkeensä jättämien kuoppien jäljet. Puukehistä kaksi – Pohjoinen ja Eteläinen – olivat vallin sisäpuolella ja myöhemmin rakennettu, niin kutsuttu Woodhenge, sen ulkopuolella. ”Moni seikka viittaa siihen, että puukehät olivat salamyhkäisiä paikkoja, joiden sisäosia peitettiin verhoilla ja tiheällä paalutuksella”, sanoi puukehiin perehtynyt Bradfordin yliopiston tutkija Alex Gibson. Vähän aikaa sitten Riverside-projekti kaivoi vallin sisäpuolelta esiin kaksi korkeaa rakennelmaa, joita reunustivat omat ojat ja paalutukset. Ne saattoivat olla puukehän korkea-arvoisten vartijoiden asumuksia tai kenties jonkinlaisia palvontapaikkoja.

Vallin ulkopuolelta, pengerrysten alta, löytyi seitsemän pienen talon rykelmä. Alustavasti vuosille 2600–2500 eaa. ajoitetut rakennukset reunustavat Avonjoelle vievää, 30 metriä leveää piikiviväylää. Mike Parker Pearson seisoi yhden talon perustusten ääriviivojen keskellä ja osoitteli erilaisia kotitalouteen liittyviä yksityiskohtia, esimerkiksi tilan keskellä olevan, soikion muotoisen tulisijan jäänteitä. ”Nämä ovat kantapäiden tai kenties takapuolen jättämiä jälkiä”, hän sanoi kyykkiessään esimerkinomaisesti laastilattiassa näkyvien syvennysten vierellä. Tulisijan vieressä näkyi ruuanlaittoalueen jäänteitä. Viidestä talosta on löydetty todisteita huonekaluista, mm. puisten sänkyjen jaloista kieliviä painaumia. Parker Pearson viittoi kohti kauempana näkyvää metsän reunaa. Koekaivaukset ja geofysikaaliset tutkimukset ovat antaneet merkkejä koko joukosta muitakin tulisijoja tässä laaksossa. Taloja voi hänen mukaansa olla jopa 300, mikä tekisi paikasta Britannian suurimman neoliittisen asuinalueen.

Madagaskarissa tehtyjen kenttätutkimusten pohjalta Parker Pearson esitti rohkean tulkinnan kaivauskohteesta ja sen myötä myös koko Stonehengestä. Madagaskarin kulttuurissa esi-isiä kunnioitetaan kivimonumenteilla, jotka symboloivat ruumiiden kivettymistä ja kuoleman pysyvää muistamista; lahoava puu taas liittyy väliaikaiseen elämään. Kivi on muinaista ja miehistä, kun taas puu on Parker Pearsonin sanoin ”pehmeää ja periksi antavaa, kuten naiset ja pikkuvauvat”. Ja onhan länsimaisen vainajien muistamistavan pohjallakin sama periaate: ”Haudalle lasketaan kukkia, ja sen jälkeen pystytetään hautakivi.”

Tämän ajatusmallin mukaisesti Durrington Wallsille ominaiset puurakennelmat ja Stonehengen kova monumentaalisuus saattoivat Parker Pearsonin mielestä olla kytköksissä toisiinsa. Durringtonista johtaa Avonjoelle polku, joka saattaisi olla seremoniallinen väylä. Se on tosin vain noin 165 metriä pitkä, kun Stonehengen vastaava väylä on lähes kolmekilometrinen, ja sitä reunustavat ojat ja penkereet korostavat sen roolia kulkueväylänä.

Parker Pearsonin silmissä vastakohtaisuudet ovat yhtä lailla kertovia. Stonehengen rakenteet on linjattu sekä kesäpäivänseisauksen auringonnousun että talvipäivänseisauksen auringonlaskun akselien mukaan, kun taas Durrington Wallsin Eteläinen puukehä vangitsee talvipäivänseisauksen auringonnousun. Astiansirpaleiden ja sikojen sekä muiden eläinten luiden runsaus viittaa siihen, että Durrington Wallsissa pidettiin kunnon pitoja, kun taas Stonehengestä on löydetty hyvin niukasti astioita.

Durringtonista on löydetty tuskin lainkaan jäänteitä ihmisruumiista, mutta Stonehengestä on löydetty 52 polttohautauksen ja monien muiden hautojen jäänteitä. Niitä saattaa olla kaikkiaan jopa 240, mikä tekisi siitä Englannin suurimman neoliittisen hautausmaan. Uuden teorian mukaan Durrington siis edustaa elävien ihmisten ja Stonehenge edesmenneiden esi-isien aluetta, jotka yhdistyivät ajoittain teitä ja jokea pitkin liikkuneiden kulkueiden muodossa. Useimpien vainajien tuhkat olisi laskettu joen huomaan, mutta osa, kenties eliitin jäsenten tuhkat, olisi haudattu juhlavin menoin Stonehengeen.

”Moni asiantuntija voisi jollakin tasolla hyväksyä ajatuksen kuolleista ja elävistä”, sanoi Mike Pitts, British Archaeology -lehden toimittaja ja yksi harvoista elossa olevista varsinaisen Stonehengen edellisiin kaivauksiin osallistuneista. Uuden teorian sudenkuoppia ovat kuitenkin sen yksityiskohdat. Oletuksena on iät ja ajat ollut, että Stonehengen hautajäänteet ovat pääosin peräisin kiviä edeltäneiden maa- ja puurakennelmien ajalta, mutta Parker Pearson uskoo nyt, että hautauksia jatkettiin myös kivien astuttua kuvaan. Stonehengen lähiympäristön tutkimukset kuitenkin kertovat tavallisista elävien toimista, kuten viljelystä ja eläinten laiduntamisesta, mikä taas ei oikein sopisi suuren, kuolleille pyhitetyn valtakunnan ympärille.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...