Lentopäästöt tappavat enemmän kuin maahansyöksyt

Lentopelon uudet tuulet: tuoreen tutkimuksen mukaan on paljon todennäköisempää kuolla altistumalla koneiden myrkyllisille päästöille kuin lento-onnettomuudessa.

keskiviikko 13. lokakuuta 2010 teksti Mason Inman, National Geographic News

Viime vuosina lento-onnettomuuksissa on kuollut keskimäärin tuhat ihmistä vuodessa. Tutkijoiden mukaan koneiden pakokaasupäästöt puolestaan tappavat noin 10 000 ihmistä vuosittain.

Aiemmissa tutkimuksissa on oletettu, että vain nousu- ja laskuvaiheen päästöt olisivat ihmisille haitallisia. Uusi tutkimus on ensimmäinen, jossa arvioidaan kaikkien lentopäästöjen vaikutusta ennenaikaisiin kuolemiin.

”Tutkimuksessamme selvisi, että yli 3 000 jalan [914 metrin] korkeudessa [lentävien koneiden] säännöstelemättömät päästöt aiheuttavat valtaosan näistä kuolemista”, sanoi tutkimuksen johtaja Steven Barrett, Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) lentokoneinsinööri.

Lentokoneiden päästöt sisältävät autojen pakokaasujen tapaan useita ilmansaasteita, esimerkiksi rikkidioksidia ja typen oksideja.

Monet näistä saastehiukkasista ovat pieniä, vain noin 2,5 tuhannesosamillimetrin kokoisia tai hiusta ohuempia.

Erityisen pienet partikkelit eli pienhiukkaset aiheuttavat tutkijoiden mukaan eniten haittaa ihmisille, koska ne saattavat kiilautua syvälle keuhkoihin ja tunkeutua verenkiertoonkin.

Myrkyllisten lentopäästöjen jäljillä

Barrett kollegoineen hyödynsi tietokonemallia, joka yhdisti lentoreittitiedot, lennoilla keskimäärin kuluneet polttoainemäärät ja niiden arvioidut päästöt.

Koedataan perustuvan tietokonemallin on todettu esittävän luotettavasti saasteiden liikkeet ilmakehässä ja myös saasteiden siirtymisen mantereelta toiselle, etenkin Aasiasta Pohjois-Amerikkaan, sanoi Barrett.

Vertaamalla näitä tietoja toiseen ilmakehämalliin ryhmä pystyi seuraamaan, miten lentokoneiden päästöt todennäköisesti liikkuvat ja minne päin maapalloa ne laskeutuvat ihmisten hengitettäviksi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten ihmiset ovat jakautuneet maapallolle, jotta voitaisiin arvioida, missä määrin lentopäästöjen leviämistavat kenties lisäävät kuolemanriskiä.

Ryhmän arvion mukaan maailmanlaajuisesti noin 8 000 kuolemantapausta vuodessa johtuu matkakorkeudessa (reilussa kymmenessä kilometrissä) kulkevien koneiden päästöistä, ja suunnilleen 2 000 kuolemantapausta on seurausta nousu- tai laskeutumisvaiheen päästöistä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tavallisimmat ilmansaasteista johtuvat kuolinsyyt ovat verenkierto- ja hengityselimistön sairauksia, esimerkiksi keuhkosyöpä.

Ei meidän takapihallamme

Vilkkaimpien lentokenttien ympäristöt eivät tutkimuksen mukaan välttämättä ole paikkoja, joissa terveyshaitat ovat suurimmillaan.

Kun lentokone lentää matkakorkeudessa pilvien yläpuolella, ilmavirrat voivat kuljettaa koneen saasteet niin kauas, että ne putoavat maahan jopa 10 000 kilometriä lentoreitin itäpuolella.

Yhdysvalloissa lentopäästöihin kuolee vuosittain noin 450 ihmistä, mikä on vain seitsemäsosa siitä, mitä voisi odottaa, jos saasteet putoaisivat lentokoneista suoraan maahan.

Intiassa arviolta 1 640 ihmistä kuolee vuosittain lentopäästöihin, mikä taas on seitsemän kertaa enemmän kuin maasta lähtevien tai sinne saapuvien lentojen perusteella voisi odottaa.

Valtaosa näistä kuolemista ei johdu Intian yli kulkevista lentokoneista vaan korkealla Euroopan tai Pohjois-Amerikan yllä lentävien koneiden Aasiaan kulkeutuneista päästöistä, kertoo tutkimus, joka julkaistiin Environmental Science & Technology -lehden lokakuun numerossa.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...