Ihminen voi nähdä harhanäkyjä tahdonvoimalla

Aivokuvat todistavat, että jotkut voivat nähdä värejä suggestion voimalla.

perjantai 9. joulukuuta 2011 teksti Christine Dell’Amore, National Geographic News

Tuoreen tutkimuksen pelkkien suggestioiden esittäminen saa osan ihmisistä näkemään harmaat kuvat värillisinä.

Hiljattain tehdyssä kokeessa tutkijat pyysivät valikoitua ihmisjoukkoa katsomaan harmaita kuvioita ja kuvittelemaan niihin värejä. Yksitoista ryhmän jäsentä oli määritetty erittäin alttiiksi hypnoosille ja seitsemän ei lainkaan alttiiksi.

Mayo Clinicin mukaan hypnoosi on transsimainen tila, jolle on tyypillistä vahva keskittyminen ja itseen uppoutuminen. Noin 10 prosenttia maailman väestöstä on erittäin alttiita hypnoosille, kun taas 10 prosenttiin sillä ei ole mitään vaikutusta.

Loput 80 % eli valtaosa maailman väestöstä on kohtalaisen alttiita hypnoosille, sanoo yksi tutkimuksen kirjoittajista, brittiläisen Hullin yliopiston aivotutkija William McGeown.

Uuden tutkimuksen mukaan kaikki hypnoosin helposti saavuttaneet koehenkilöt raportoivat nähneensä monia eri värejä silloinkin, kun eivät olleet hypnoosissa, McGeown sanoo.

Tutkijat eivät tyytyneet vain tutkittavien sanaan. Magneettikuvat todistivat, että koehenkilön aivojen väriaistimuksiin liittyvät osat aktivoituivat sillä hetkellä, kun koehenkilö näki kuvitteellisia värejä.

"Näillä väriherkillä aivoalueilla voitiin nähdä muutoksia, joita koehenkilöt eivät voineet saada aikaan teeskentelemällä", sanoo McGeown, joka julkaisi tutkimuksen yhdessä kollegojensa kanssa Consciousness and Cognition -lehden joulukuun numerossa.

Aivokuvat tukevat aiempia tuloksia

Tuore tutkimus todisti myös sen, että hypnoosissa oleminen lisäsi suggestioherkkien koehenkilöiden hallusinaatioita. Hypnoosille epävastaanottavaiset koehenkilöt taas eivät kyenneet kokemaan väriaistiharhoja sen enempää ilman hypnoosia kuin hypnoosin aikanakaan.

Stanfordin yliopiston psykologi Stephen Kosslyn sanoo tulosten vahvistavan hänen tutkimusryhmänsä aiemmin tekemiä havaintoja.

Kosslyn kollegoineen julkaisi vuonna 2000 yhden ensimmäisistä värihallusinaatioita käsittelevistä tutkimuksista. He pyysivät suggestioherkkiä koehenkilöitä kuvittelemaan harmaita neliöitä värillisiksi hypnoosin aikana.

Heidän tutkimuksessaan koehenkilöiden aivoista otettiin PET-kuvia, jotka myöskin todistivat aivojen väriaistimuksiin liittyvien osien aktivoituvan koehenkilöillä.

Nyt tehty tutkimus vahvistaa löydöksen magneettikuvilla, joita suositaan nykytutkimuksissa, koska ne ovat kolmiulotteisesti tarkempia, sanoo William McGeown.

Pelkät suggestiot voivat ehkä lievittää fobioita ja kipuja

Hallusinaatiotutkimus saattaa aikanaan auttaa hypnoosia hyödyntäviä lääkäreitä hoitamaan erilaisia ongelmia fobioista kipuun, sanoo McGeown.

Vaikka hypnoosia käytetäänkin lääketieteessä, monet ihmiset pelkäävät sitä.

Tuore tutkimus osoittaa, että suggestio voi olla lähes yhtä tehokas kuin hypnoosi, mikä taas tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että hypnoosia pelkääville potilaille voi jatkossa olla tarjota vähemmän pelottava vaihtoehto.

"Psykoterapia, joka koostuu suggestioiden esittämisestä potilaalle – ilman hypnoosiakin – saattaa lievittää ongelmaa huomattavasti."

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...