Miksi rikollisten kalloja mitattiin?

Luonnontieteen mahdollisuuksien ihailu johti kallojen mittaamiseen.

torstai 16. tammikuuta 2014

Kallomittauksilla pyrittiin selvittämään henkilön luonnetta. Tuota frenologiaksi kutsuttua tieteenalaa pidetään nykyisin pseudotieteenä, mutta 1800-luvulla se nähtiin yhtenä luonnontieteellisenä keinona tunnistaa rikollisia taipumuksia ja ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia.

Kolme periaatetta

Frenologia pohjautuu kolmeen perusajatukseen: 1) Kaikkia luonteenpiirteitä ohjaa tietty, erillinen aivojen osa. 2) Mitä suurempi kyseinen alue on, sitä vallitsevampi kyseinen luonteenpiirre on. 3) Pääkopan muoto määräytyy aivojen eri alueiden koon mukaisesti.

Ei tieteellistä pohjaa

Teorian kehitti saksalainen lääkäri Franz Joseph Gall vuonna 1796. Hän oli kyllä oikeassa siinä, että aivojen eri osat liittyvät eri toimintoihin, mutta kallon muodon ja vallitsevien luonteenpiirteiden väliselle yhteydelle ei ole tieteellisiä todisteita

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...