Mistä änkytys johtuu?

Nykyisin änkytyksen ei oleteta johtuvan hermostumisesta vaan sitä pidetään neurologisena vaivana.

torstai 10. tammikuuta 2013

Änkytyksen ajateltiin aiemmin johtuvan hermostumisesta, mutta nykyisin sitä pidetään lähinnä neurologisena vaivana. Änkytys alkaa yleensä 2–6 vuoden iässä, jolloin lapsen kielelliset taidot kehittyvät nopeasti. Kolmessa tapauksessa neljästä änkytys loppuu itsestään.

Aivokuvauksissa on havaittu, että tavallisen ihmisen puhuessa etenkin hänen aivokuorensa vasen puoli aktivoituu, mutta änkyttäjillä aktivoituukin oikea puolisko.

Änkytyksen varsinaista syytä ei vielä ole saatu selville, mutta moni seikka viittaa sen perinnöllisyyteen.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...