Selitys rajatilakokemuksille?

Liika hiilidioksidi saattaa tutkimuksen mukaan tuoda valoa tunnelin päähän.

maanantai 12. huhtikuuta 2010 teksti James Owen, National Geographic News

Rajatilakokemukset ovat veren liiallisen hiilidioksidipitoisuuden aikaansaamia temppuja, väittää uusi tutkimus.

Moni hengenvaarallisesta sairaudesta tai vammasta selvinnyt ihminen on sanonut elämän kulkeneen silmiensä editse kuin filminauhalta, nähneensä kirkkaita valoja, irtautuneensa ruumiistaan tai kohdanneensa enkeleitä tai kuolleita läheisiään.

Tuoreessa tutkimuksessa paneuduttiin siihen, onko veren tärkeimpien kaasujen – hapen ja hiilidioksidin – pitoisuuksilla jotain osuutta noissa salaperäisissä kokemuksissa.

Ryhmä tutki 52 sydänkohtauspotilasta, jotka oli tuotu kolmeen suureen sairaalaan ja elvytetty onnistuneesti. Potilaista yksitoista kertoi saaneensa jonkinlaisia rajatilakokemuksia.

Veren kaasupitoisuudet, esimerkiksi hiilidioksidin määrä, kohoavat tai laskevat sydänpysähdyksen ja elvytyksen aikana verenkierron ja hengityksen pysähtymisen seurauksena.

”Havaitsimme, että rajatilakokemuksia saaneiden potilaiden veren hiilidioksidipitoisuudet olivat merkittävästi korkeammat kuin muiden”, sanoo tutkijaryhmän jäsen Zalika Klemenc-Ketis slovenialaisesta Mariborin yliopistosta.

Hiilidioksidi oli rajatilakokemusten ainoa yhteinen nimittäjä

Esimerkiksi potilaan sukupuolella, iällä, uskonnollisilla näkemyksillä tai hänen elvyttämiseensä kuluneella ajalla ei näyttänyt olevan merkitystä sen suhteen, saiko tämä rajatilakokemuksia vai ei.

Ensihoidon aikana käytetyt lääkkeet – joita on pidetty sydänkohtauksen jälkeisten rajatilakokemusten mahdollisina aiheuttajina – eivät tutkijoiden mukaan myöskään näyttäneet korreloivan aistimusten kanssa.

Tutkimuksessa ei syvennytty siihen, millä tavoin hiilidioksidi voisi vaikuttaa aivoihin ja tuottaa omituisia kokemuksia, joten toistaiseksi ”tarkkaa patofysiologista mekanismia ei tiedetä”, sanoo Klemenc-Ketis.

Hänen mukaansa ihmisten, jotka ovat hengittäneet liikaa hiilidioksidia tai oleilleet korkeassa ilmanalassa – mikä sekin voi nostaa veren CO2-pitoisuutta – tiedetään aistineen rajatilakokemuksia muistuttavia tuntemuksia.

Esimakua tuonpuoleisesta?

Tämä on ensimmäisiä tutkimuksia, joissa on löydetty suora yhteys rajatilakokemusten ja hiilidioksidin välillä, sanoo Christopher French, Lontoon yliopiston anomalistisen psykologian tutkimuslaitoksen psykologi, joka ei kuulunut tutkimusryhmään.

Tutkimus tukee 1950-luvulla tehtyä laboratoriotyötä, jossa havaittiin ”hyperkarbian [veren epätavallisen korkean CO2-pitoisuuden] vaikutusten olleen kovin samankaltaisia kuin nykyisin rajatilakokemuksiksi kutsuttavien aistimusten”, French kertoo sähköpostissaan.

Tutkimus tukee hänen mukaansa myös väitettä, jonka mukaan kaikki aivotoiminnan rajoituksia poistavat eli impulssinhallintaa heikentävät tekijät voivat tuottaa rajatilakokemuksia. Fyysinen aivovamma, huumeet ja delirium on kaikki yhdistetty aivojen hallinnan heikkenemiseen, ja hiilidioksidin yliannostus on yksi uusi potentiaalinen aiheuttaja.

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita. ”Yksi heikkous väitteessä, jonka mukaan kokemukset aiheutuvat hiilidioksidista, on se, että CO2-pitoisuus kohoaa kaikilla sydänpysähdyspotilailla mutta vain 10 prosenttia heistä saa rajatilakokemuksia”, sanoo lontoolaisen Kings Collegen psykiatrian laitoksen neuropsykiatri Peter Fenwick.

Fenwick lisää, että sydänkohtauspotilailla ”ei ole koherenttia aivotoimintaa, joka voisi ylläpitää tietoisuutta saati sitten rajatilakokemuksen kaltaista selkeää aistimusta”.

Todennäköisin vaihtoehtoinen selitys on se, että rajatilakokemukset ovat ”todisteita siitä, että tietoisuus alkaa irtaantua fyysisistä aivoista ja alkaa kenties jopa antaa esimakua tuonpuoleisesta”, sanoo Christopher French.

Ainakin hänen mielestään ”uudet tutkimustulokset puhuvat vahvasti tuollaista hypoteesia vastaan”.

Tutkimus on julkaistu Critical Care -lehdessä.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Ehkä tämä kiinnostaa sinua ...